Elektromobilita má ve světě vzestupnou tendenci

Vývoj technologií jde neustále kupředu, a to nejenom na Zemi, ale také ve vesmíru. Dokazuje to například NASA se svými projekty. My však v tomto článku nebudeme cílit na vesmír, ale na to, co je na Zemi. Poslední dobou se do popředí zájmu mnohých vývojářů dostává elektromobilita.

  • Pohyb vozidel za pomoci elektrické energie.
  • Elektromobilita směřuje do odlišných oblastí.
  • Pohony budoucnosti.

Hybridní vozidla jsou určitou vstupenkou

Jestliže uvažujete o elektromobilitě, nemusíte do této pro Vás nepoznané oblasti skočit hned rovnýma nohama. Pomyslným odrazovým můstkem jsou hybridní pohony automobilů. Pod nimi si můžete představit jediné. Využití více pohonných systémů najednou. Předpokladem je tedy to, že jeden z takových systémů bude elektrický. Zjednodušeně řečeno, součástí automobilu bude zásobník, z něhož je odebírána potřebná elektrická energie.

Elektromobilita od A až do Z

Pojďme se elektromobilitě věnovat trochu zeširoka a dopodrobna. Ve své podstatě ovlivňuje čím dál větší množství dopravních prostředků nejrůznějšího typu. O tom a o mnohých dalších informacích pojednávají otázky a odpovědi prezentované níže.

Jaké ostatní dopravní prostředky fungují na elektrický pohon?

Kromě automobilů neboli elektromobilů jsou to také elektrokola a elektrické motocykly. Výjimkou nejsou ani prostředky hromadné dopravy.

Jaké prostředky hromadné dopravy jezdí na elektřinu?

Typickým příkladem jsou autobusy, tramvaje, metro, vlaky, ale i lodě a v blízké budoucnosti to budou třeba i letadla.

Co je to závislá a nezávislá trakce?

Elektromobilita se úzce pojí s těmito pojmy. Závislá trakce je pohon závislý na napájení z infrastruktury. Typickým příkladem jsou tramvaje. Nezávislá trakce potřebuje takové napájení jen v rámci nabíjení.

Proč se elektromobilita dostává do popředí zájmu?

Hlavním důvodem je minimální produkce emisí, které se pak kumulují kolem velkých měst. Zlepšení ovzduší pochopitelně souvisí i se zmírněním změn klimatu.

Kolik elektromobilů jezdí v Česku?

Počty elektromobilů se neustále zvyšují. Jen pro představu můžeme uvést, že například v roce 2020 bylo v České republice registrováno 3 262 elektromobilů.