Zkratka úrokové sazby hraje hodně důležitou roli

Když si člověk bere půjčku, měl by se zajímat hned o několik důležitých věcí. Některé z nich mají velkou váhu, jiné zase o trochu menší. Hned na úvod Vám ovšem můžeme prozradit, že hodně podstatnou roli sehrává zkratka úrokové sazby. Prostřednictvím následujících řádků můžete zjistit, proč tomu tak je. Zároveň uvádíme ještě další důležité a podstatné věci spjaté s volbou půjčky.

  • Celková doba splatnosti
  • Výše poskytnutého úvěru
  • Sankční poplatky

Zkratka úrokové sazby

Jestliže si myslíte, že u půjček bývá obvykle uváděna pouze a jen roční úrokový sazba, jste na omylu. Setkat se můžete i s jinými lhůtami. A právě ty jsou rozlišovány prostřednictvím zkratek. Ty Vám nyní představíme v tabulce prezentované níže, včetně jejich latinského a českého názvu.

ZkratkaLatinský názevÚročení
p. a.Per annumRoční úroková sazba
p. s.Per semestrPololetní úroková sazba
p. q.Per quatrumČtvrtletní úroková sazba
p. m.Per mensemMěsíční úroková sazba
p. d.Per diemDenní úroková sazba
Tabulka se zkratkami úrokových sazeb.

Právě zkratka úrokové sazby Vám prozradí, kolik ve výsledku přeplatíte. Například 3 % p. s. je ve výsledku 6 % p. a. Přesně proto si musíte všímat tak malých detailů, jakými jsou zkratky úroků u půjček.

Roční procentní sazba nákladů

Není to pouze zkratka úrokové sazby, která hraje podstatnou roli. Při výběru spotřebitelského úvěru nebo jakékoliv další půjčky hledejte také roční procentní sazbu nákladů. Ta je mnohdy známá pod zkratkou RPSN. Nejedná se totiž o klasický úrok. V tomto případě vyjadřuje hodnota úrok ve spojení s přidruženými náklady. Nejčastěji jsou to poplatky spjaté s vedením úvěrového účtu a podobně. RPSN Vám tak prozradí, kolik bude půjčka opravdu stát.

Zkratka úrokové sazby v obchodních podmínkách

Úrok, potažmo samotná zkratka jsou obvykle nedílnou součástí produktových nabídek. Pokud chcete mít však naprostou jistotu, zahleďte se do smluvních podmínek. Úroková sazba je jedním z povinných údajů, v nichž musí být uvedeny. Důkladné pročtení smlouvy by ostatně mělo být základem před samotným podpisem.