Typ pracovní smlouvy mnohé napoví

Typ pracovní smlouvy je velice důležitým dokumentem pro každého zaměstnance a pracovníka. Jde o uzavření vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Právě konkrétní typ smlouvy a její obsahové zněmí má velkou váhu. Od ní se totiž odvíjí řada přidružených věcí spojených s budoucí prací. A co je základem takové smlouvy?

  • Místo výkonu práce
  • Druh práce
  • Vznik pracovního poměru

Když se řekne typ pracovní smlouvy, nemusíte si představit jen klasickou pracovní smlouva, jak ji zná pravděpodobně každý z nás. Existují i nejrůznější písemné dohody, s nimiž Vás v následujících řádcích podrobněji seznámíme.

Co obsahuje základní typ pracovní smlouvy?

Klasická pracovní smlouva pochopitelně musí disponovat mnohými dalšími informacemi než těmi, které jsme uvedli v úvodu článku. Zmínka by měla padnout o tom, že je vyhotovena vždy minimálně ve dvou až třech výtiscích, přičemž zaměstnanec získá jeden z nich. A co jiného je v rámci pracovní smlouvy písemně stvrzeno?

PředmětHodnota
Zkušební lhůtaObvykle 3 měsíce
Výpovědní lhůta2 měsíce
Identifikační údajeZaměstnance a zaměstnavatele
MzdaTermín výplaty
Zjistěte, co všechno může obsahovat plnohodnotná pracovní smlouvy.

V závislosti na konkrétní práci je zapotřebí do smlouvy uvést také některé ostatní důležité a zásadní věci. Nabízí se třeba informace o služebních cestách, pracovní pohotovosti a délce dovolené.

Chybět nesmí informace o mzdě

Každý typ pracovní smlouvy musí být doplněn o jednu z nejdůležitějších informací. A tou je výše výdělku. V kombinaci s délkou platnosti pracovní smlouvy Vám může přijít vhod například v okamžiku, kdy se Vaším cílem stane úvěr a kreditní karta. Tento dokument vyžaduje spousta poskytovatelů úvěrových služeb.

Pracovní smlouva je obvykle doplněna také o pracovní dobu, výpovědní dobu a některé přidružené věci spojené s konkrétní pozicí.

František M., personalista.

Pokud bychom se v souvislosti s pracovní smlouvou vrátili do minulosti, lze zmínit trochu odlišný význam tohoto slovního spojení. V tehdejších dobách šlo o služební smlouvu a smlouvou o dílo.

Podpis každé pracovní smlouvy je důležitou událostí. Tento proces vyžaduje patřičnou kontrolu obsahu smlouvy.

Konkrétní typ pracovní smlouvy

Nyní ale buďme trochu více konkrétnější a zaměřme se na typ pracovní smlouvy z různých úhlů pohledů. Například z hlediska toho, na jakou dobu je uzavírána pracovní smlouva. Ta může být podepsána na dobu určitou a na dobu neurčitou.

  • Doba určitá max. na 3 roky
  • Prodloužení takové smlouvy lze dvakrát
  • Celkem může mít platnost 9 let

Naopak typ pracovní smlouvy na dobu neurčitou Vás nikterak nelimituje. Tato smlouva povětšinou nahrazuje smlouvu na dobu určitou. Zrušit a vypovědět lze pochopitelně oba dva typy smluv, jen je třeba dodržet smluvní podmínky.

Dohoda o pracovní činnosti

Není smlouva jako smlouva. Typ pracovní smlouvy může mít také podobu dohody. Typickým příkladem je dohoda o pracovní činnosti. Lidem pracujícím na dohodu se obvykle říká hovorově „dohodáři“. Tato dohoda má na rozdíl od klasické pracovní smlouvy trochu jinou formu.

PředmětHodnota
ZkratkaDPČ
Délka závazkuDoba určitá a neurčitá
Pracovní rozsahMax. 20 hodin týdně
Zdravotní a sociální pojištěníOd výdělku nad určitou částku
Dohoda o pracovní činnosti známá jako DPČ má jistá pravidla.

Pokud uzavřete dohodu o pracovní činnosti, nemáte ze zákona nárok na některé vymoženosti pracovní smlouvy. Typickým příkladem je dovolená, přesčasy, odstupné a jiné příplatky. Na druhou stranu tyto věci mohou být se zaměstnavatelem dohodnuty individuálně.

Dohoda o provedení práce

Druhým typem dohody je dohoda o provedení práce. V jejím případě je limitní počet hodin za jeden kalendářní rok. Celkem se nesmí překročit hranice 300 hodin. Nutno podotknout, že uzavřít můžete vícero dohod s různými zaměstnavateli.

U dohody o provedení práce je zásadní také částka 10 000 Kč. Do této výše odvádíte pouze daň. Sociální a zdravotní pojištění se neplatí. Při výdělku nad 10 000 Kč je tomu naopak.

Martina P., účetní.

Co se týče odváděné daně, její výše je 15 % a odvádí ji za Vás zaměstnavatel. Dohoda tohoto typu musí být vždy uzavřena v písemné formě. Narazit na ni můžete i pod zkratkou DPP.

Smlouvy mohou nabývat odlišných délek podle toho, co všechno je jejich obsahem.

Typ pracovní smlouvy v detailech

Jak asi správně tušíte, typ pracovní smlouvy nabývá mnoha podob a může obsahovat různé věci. Jednou z nich je kupříkladu zmínka o sdíleném pracovním místě. Sdílená pracoviště jsou dnes běžným standardem a představit si pod nimi můžete následující.

  • Jedno pracovní místo pro dva a více zaměstnanců
  • Každý pracovník na něm tráví odpovídající čas
  • Typickým příkladem je práce recepční

Běžným standardem se stává také práce z domu neboli home office. Práci z domova obvykle stanovuje a definuje typ pracovní smlouvy. Povětšinou se jedná o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V mnohých případech jde o velice efektivní model, kdy se skloubí práce v kanceláři a doma.

Pracovní úvazek sehrává důležitou roli

Typ pracovní smlouvy je spojen i s pracovním úvazkem. Ten vypovídá o tom, kolik hodin týdně budete pracovat a tím pádem, kolik peněz si vyděláte. V tomto směru se můžete setkat s řadou termínů a úvazků. Vycházet přitom můžete z obecných informací prezentovaných v tabulce.

PředmětHodnota
Plný úvazek40 hodin týdně
Poloviční úvazek20 hodin týdně
Stlačený pracovní týdenPlný úvazek na 4 dny
Pružná pracovní dobaFlexibilní příchod a odchod z práce
Pracovní úvazky jsou nedílnou součástí pracovní smlouvy a zásadní informací.

V dnešní době je naprosto běžné, že se svým zaměstnavatelem uzavřete smlouvu nebo dohodu na zkrácený pracovní úvazek, který nemusí mít zrovna poloviční hodnotu. Tímto způsobem můžete uzavřít více pracovních smluv a dohod s více zaměstnavateli.

Typ pracovní smlouvy v praxi

Teď se trochu více rozepíšeme o pružné pracovní době, o níž jsme se zmínili. V jejím případě není dán přesný začátek a konec pracovní doby. Naopak v tyto časové úseky můžete přijít do práce například plus mínus dvě hodiny. Na konci každého týdne či měsíce však musíte splňovat jistý fond pracovní doby.

Stlačený pracovní týden vypadá v praxi tak, že pracujete 4 dny v týdnu, přičemž každý den 10 hodin.

Gustav B., personalista.

Připravte se také na to, že typ pracovní smlouvy definuje i nárok na přestávku v zaměstnání. Ta mnohdy nemusí být placená. To znamená, že denně pracujete 8,5 hodiny, přičemž zmiňovaná půl hodina bude neplacená.

Platnost smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nabývá platnosti až po podpisu.

Typ pracovní smlouvy a ostatní informace

S pracovními smlouvami a s pracovními úvazky souvisí velké množství důležitých věcí. V rámci komplexnosti prezentovaných informací Vás seznámíme i s okamžitým zrušením pracovního poměru. Na to asi běžný typ pracovní smlouvy nepomýšlí, zákony však ano. K takovému kroku může dojít při hrubém porušení pracovní kázně nebo v rámci spáchání trestného činu.

Nejčastější otázky a odpovědi

Jestliže se chcete o pracovních smlouvách dočíst něco více, máme tu pro Vás několik zásadních otázek, na které Vám samozřejmě odpovíme. I tyto informace pro Vás mohou mít vypovídací hodnotu a prozradí Vám něco, co třeba nevíte.

Kdy může zaměstnanec okamžitě ukončit pracovní poměr?

Jedním z důvodů je neuhrazená práce, když nedostanete plat a mzdu. Další situací je nemoc, respektive ukončení pracovního poměru na základě lékařského posudku.

Jakým způsobem lze ukončit pracovní poměr?

Pracovní poměr lze ukončit jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. Může k tomu dojít dohodou, výpovědí, na konci zkušebního období a po uplynutí doby uvedené v pracovní smlouvě.

Kdo platí zdravotní a sociální pojištění u dohody o pracovní činnosti?

Když měsíční výdělek překoná určitou hranici, je to zaměstnavatel, na koho se vztahuje tato povinnost.

Kdy končí dohoda o provedení práce?

Je to buď po dokončení stanoveného cíle nebo po odpracování 300 hodin za rok. K ukončení může dojít i dříve po písemné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Jaká je výpovědní lhůta u DPČ a existuje nárok na dovolenou?

Výpovědní lhůta u této dohody je stanovena dobou 15 dní. V rámci této dohody lze sjednat nárok na dovolenou.

Typ pracovní smlouvy – Závěr

Ať už podepisujete jakýkoliv typ pracovní smlouvy, nepodceňujte jeho formu a obsah. Nyní už víte, co by mělo být základem každé smlouvy. Zajímejte se o své nároky a myslete na to, že co je psáno, to je dáno. V pracovní smlouvě musí být uvedeny nejenom zákonné věci, ale také to, co považujete za důležité a na co se můžete v budoucnu odkazovat.