nemoc parkinson

Život s Parkinsonovou nemocí: Co potřebujete vědět

Co je Parkinsonova nemoc? Parkinsonova nemoc je chronické, progresivní neurologické onemocnění, které postihuje pohyb. Vzniká v důsledku úbytku dopaminu v mozku, což je látka zodpovědná za přenos signálů mezi nervovými buňkami, které řídí pohyb. Nedostatek dopaminu narušuje tuto komunikaci, což vede k příznakům...