ČNB hraje v oblasti financí hodně důležitou roli

Ať už jde o finance v podobě stavebního spoření, hypoték a poskytovatelů nejrůznějších půjček, vůdčí roli sehrává jedna důležitá instituce. Je to Česká národní banka označovaná zkratkou ČNB. Ta uděluje nejenom licenci bankám a nebankovním společnostem. Její portfolio služeb spojených s financemi je daleko bohatší.

Základní informace o ČNB

Nejprve se pojďme zaměřit na základní fakta o České národní bance. Nutno podotknout, že ta pod tímto názvem nefunguje dlouhá léta. Jejími předchůdci byly například Státní banka československá, Národní banka pro Čechy a Moravu, Národní banka Československá a Bankovní úřad při ministerstvu financí v letech 1919 až 1926. Informace týkající se ryze této instituce můžete nalézt v tabulce prezentované níže.

PředmětHodnota
Vznik1993
Hlavní činnostCenová stabilita
FunkceCentrální banka ČR
PředchůdceStatní banka československá
Základní informace o České národní bance.

Doplnit se ještě slušní informaci o tom, že hlavním představitelem České národní banky je guvernér, včetně viceguvernérů.

Hlavní úkoly České národní banky

Vzhledem k tomu, že ČNB má na starosti dohled nad finančním trhem, ví pochopitelně o konsolidacích půjček a mnohých jiných věcech spojených s úvěry. Její doménou je mimo jiné měnová politika. To znamená, že se snaží o stabilizaci cen. Zároveň má právo vydávat bankovky a mince. Je to peněžní oběh a emise oběživa, která také spadají do jejího portfolia. Další důležitou funkcí je devizová činnost. Typickým příkladem je správa devizových operací, rezerv a obecně devizového trhu. Opomíjet bychom ostatně neměli ani na platební styk a zúčtování bank.

ČNB je bankou státu

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka je bankou státu, poskytuje bankovní služby mnohým institucím a organizacím. Pro příklad můžeme jmenovat příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy, organizační složky státu, státní fondy, Správu železnic a Národní fond. Do této skupiny pochopitelně patří také zdravotní pojišťovny a územní samosprávní celky. Pod nimi si můžete představit kraje a obce. Česká národní banka má zkrátka české finance pod naprostým drobnohledem.